Η μη κερδοσκοπική οργάνωση «Αγώνας Ζωής» ιδρύθηκε το 2017 έχοντας ως αποστολή την ενημέρωση, την πρόληψη και την κάθε είδους υποστήριξη των εμπλεκομένων με τη νόσο του καρκίνου.