Πρόεδρος: ΑΝΘΗ ΜΟΥΛΙΑΝΙΤΗ – ΚΟΝΤΟΚΩΣΤΑ

Αντιπρόεδρος : ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΧΑΛΚΙΑ – ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Ταμίας  : ΙΩΑΝΝΑ ΣΑΡΑΝΤΑΕΝΑ – ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

Γραμματέας : ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΝΤΟΥΦΕΚΙΑ

Τακτικό μέλος : ΠΕΤΡΟΣ ΜΠΑΚΑΤΣΙΑΣ

Αναπληρωματικά μέλη :

ΜΑΡΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ

ΔΙΕΥΘ/ΣΗ: ΖΗΝΟΠΟΥΛΟΥ 1- 36100- ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ

ΤΗΛ: 2237300599-6974944104

SITE: www.agonaszois.gr

Email: agonas.zois.evr@hotmail.com